Om företaget

Jag har verkat som redovisningskonsult och i vissa fall som revisornummer.sju
sedan mitten av åttiotalet.

Jag har den formella utbildningen till revisor, men har föredragit
att verka som redovisningskonsult. En anledning är att man arbetar
med  färre företag och att man lär känna personerna bakom företagen bättre.