Kontaktupgifter

Besöksadress
Östergatan 6nummer.fyra
Vellinge
Postadress
Åsbergs Redovisnings & Revisionsbyrå
Västergatan 25, 231 64 Trelleborg.
Telefon/fax
040-420082
Mobil
0708-43 95 45
e-mail
benny.asberg@bredband.net